หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th   

โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 
โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ  ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

 

 

 


   
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ” มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย และผู้มีอุปการคุณ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕
 


 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี กับนายสิทธิโชค ศรีเมธาฤกถกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ 
 
การเรียนการสอน DLIT ของภาคเรียนที่ 1/2563
คลิกเมาส์ ที่ภาพ

 

     ข่าวประชาสัมพันธ์   
 

 


  เอกสารสำหรับครู 
  • ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565     
                
                มุดเก็บคะแนนสำหรับครู             มัธยมศึกษาปีที่ 1
           มัธยมศึกษาปีที่ 2
           มัธยมศึกษาปีที่ 3
           มัธยมศึกษาปีที่ 4
           มัธยมศึกษาปีที่ 5
           มัธยมศึกษาปีที่ 6
 

     ประมวลภาพกิจกรรม

 


.


 

นางธนัชพร  โอวรารินท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :