หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  

 
   
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 

   

 
นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕   เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐​


   


พิธีทำบุญสถานศึกษา 
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครบรอบ ๕๓ ปี โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และช่วงสายจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาล กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ  โรงเรียนเทศบาล ๕
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 ขอแสดงความยินดีกับ นางกัันต์ธนัตถ์  กู้เขียว ครูชำนาญการพิเศษ นางภาสิณี  กิจการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ นายมานิต  เพชรคง พนักงานขับรถ ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องศรีวิชัย AB โรงแรมวังใต้
 


 


โรงเรียนเทศบาล ๕ ขอแสดงความยินดีกับ ดญ.พิมพ์พจี  ทึ่งสุทธิกาญจน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที  6  ที่ได้คะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
 

 
ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล ๕  คว้าแชมป์  "การแข่งขันวอลเลย์วอลวลัยลักษณ์เอ็กโป  2017"  ทั้งนี้  ขอบคุณ ผอ.รัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการ,และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่สนับสนุนส่งเสริมได้อนุมัติส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จนได้รับชัยชนะและความสำเร็จ   ควบคุมทีมและฝึกซ้อมโดยอาจารย์สุริยะ  จริตงามและทีมงาน

 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนสามโคก โรงเรียนป่างิ้ว อบจ.ปทุมธานี จำนวน  320  คน มาดูงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึก การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ทน.สฎ. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
 

 
โรงเรียนเทศบาล ๕  ขอแสดงความยินดีกับ นางกันต์ธนัตถ์  กู้เขียว  กับรางวัลครูดัเด่น และ นายรัตนกร อินทร์แก้ว เด็กหญิงสุภิศรา โสมนรินทร์ และเด็กชายสิรวิชญ์  ฟุ้งสุคนธมาน นักเรียนคนเก่ง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิการศึกษาท้องถิ่น  ในวันที่ 20  มีนาคม  2560  ณ  ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 

      คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕  ร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร “ คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา” ในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตภาคกลาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพี่อส่งเสริมการพัฒนาการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงาน 


 

เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560  คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕  นำโดยนางสาวรัตนา  บัวเพชร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับ นางสุลาวัลย์  นุ่นสังข์  มาเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 
 

 
 โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เป็นตัวแทนนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จากการสอบคัดเลือกในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี   เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559  ได้แก่ เด็กหญิงสุภิศรา  โสมนรินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ผลปรากฏว่า  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดันที่ 3  เมื่อวันที่ 4 – 6  มกราคม  2560  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ และเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  ด้วยความยินดียิ่ง
 

 

คนดีศรีท.๕
นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนดี มีคุณธรรม มอบเกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทในการทำความดีให้กับ ด.ช.ขจรศักดิ์ เรืองหนู น้องบิ๊ก นักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งพบเงินจำนวน ๑๗,๗๒๐ บาท ในอาคารที่พักนักกีฬาบ้านดอนเกมส์ ส่งมอบให้ครูประจำชั้นเพื่อติดต่อนำส่งคืนเจ้าของ
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙


 
 โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เป็นตัวแทนนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จากการสอบคัดเลือกในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี   เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559  ได้แก่ นายรัตนกร  อินทร์แก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ผลปรากฏว่า  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       เมื่อวันที่ 23 – 25  ธันวาคม  2559  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ และเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  ด้วยความยินดียิ่ง
 

   

 โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เป็นตัวแทนนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จากการสอบคัดเลือกในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี   เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559       ได้แก่ เด็กชายสิรวิชญ์  ฟุ้งสุคนธมาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ผลปรากฏว่า  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       เมื่อวันที่ 28 – 30  พฤศจิกายน  2559  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ และเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  ด้วยความยินดียิ่ง


   

 โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  โดยนางสาวรัตนา  บัวเพชร  คณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากร   ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัย   แด่ “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ”  โดยจัดลงนามถวายสักการะ  ณ ศาลาประกายแก้ว   เมื่อวันจันทร์  ที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  โดยมี     นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี  เป็นประธาน   ทั้งนี้  เพื่อจัดกิจกรรมให้คณะครูบุคลากร  นักเรียนและผู้ปกครอง   ได้ร่วมลงนามถวายสักการะเพื่อถวายความอาลัยในพระองค์รัชกาลที่ 9     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดการแข่งขันกีฬาสี “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนร่วมกันแสดงออกถึงความรัก ความเสียสละและความสามัคคีที่ดีต่อกัน

 

 

คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๒๕๕๙


     ประมวลภาพกิจกรรม
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์      .


 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น
 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :