หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th   

   
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  เอกสาร ปถ.05 สำหรับครูผู้สอน   

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2
​- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2
​- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2
​- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2
​- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2
​- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2
​- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2


  สรุปผลการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย. 61
 ณ เทศบาลนครภูเก็ต 
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้รับรางวัล ดังนี้
1. โครงงานสุขศึกษา ป.4-6 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6 รางวัล ชมเชย
3.โครงงานสุขศึกษา ม.4-6 รางวัล ชมเชย
4.พูดสุนทรพจน์ ม.4-6 รางวัล ชมเชย
5.ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-6 รางวัล ชมเชย
6.โครงงานศิลปะ ม.4-6 เข้าร่วม
7.โครงงานการงานอาชีพและเทคโนฯ เข้าร่วม

  ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
1.  ชนะเลิศ  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   โดย  เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองสม  เด็กหญิงสิริมา  จันทร์เชาว์  เด็กหญิงแพรกานต์  อำไพเมือง  ควบคุมโดย นางจุฑารัตน์  โสภา
2. ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โดย  เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองสม  เด็กหญิงสิริมา  จันทร์เชาว์  เด็กหญิงแพรกานต์  อำไพเมือง  ควบคุมโดย นางจุฑารัตน์  โสภา
 3. รองชนะเลิศอันดับ 1  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   โดย นางสาวธมลวรรณ  โมควงศ์ นางสาวสุภาวดี  สวนพลอย  นายนรินทร์เพชร  นิลเวช  ควบคุมโดย นางชมภูนุช  เอกบัว
4. รองชนะเลิศอันดับ 2  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ศึกษาทดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวธมลวรรณ  โมควงศ์ นางสาวสุภาวดี  สวนพลอย  นายนรินทร์เพชร  นิลเวช  ควบคุมโดย นางชมภูนุช  เอกบัว

 

  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวัน “หนูรักแม่”  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  2561 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  โดยมีนายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน พร้อมการนำดอกมะลิกราบแม่เพื่อแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อให้แม่ได้รับความสุขและความอบอุ่น ทั้งนี้มีคณะครูนักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2561  ณ ห้องสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 


นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี 2561 ภาค 16 ไปครอง  ณ  โรงยิมฯ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จ.สุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่  19  ก.ค. 61 หลังไล่ตบเอาชนะร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์จ.ภูเก็ต  3-1 เซต เข้าไปรอชิงตัวแทนสายงาน6ตัวแทนภาคใต้ต่อไป
 

  สรุปผลการแข่งขันวิชาการภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" จ.สงขลา ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ในฐานะตัวแทนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี แข่งขันจำนวน 44 รายการ
ผลการแข่งขัน
🤗เหรียญทอง จำนวน 15 รายการ =34.09 %
🤗เหรียญเงิน จำนวน 18 รายการ =40.91%
🤗เหรียญทองแดง จำนวน7รายการ=15.91%
เข้าร่วมจำนวน 4รายการ=9.09%
🤗🤗🤗🤗🤗🤗
รายการที่ได้ไปต่อระดับประเทศ ณ เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 7 รายการ
ประกอบด้วย
1.พูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ปลาย(ที่2)
2.โครงงานวิทย์ ม.ปลาย (ชนะเลิศ)
3.โครงงานการงานฯ ม.ปลาย (ที่3)
4.โครงงานสุขศึกษา ประถมฯ (ที่2)
5.โครงงานสุขศึกษา ม.ปลาย (ที่2)
6.โครงงานศิลปะ ม.ปลาย(ที่3)
7.ทักษะคอม ม.ปลาย (ที่1)

 

 


ขอแสดงความยินดีกับ ลูกยางสาวเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล "หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพต์" ผลการแข่งขัน  รุ่นอายุ 12 ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศ  รุ่นอายุ 16 ปี ได้อันดับที่ 3 

 

นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๕ เป็นกำลังใจครูและนักเรียนที่ ได้รับโล่ครูดีเด่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นางสาวโสภณา บุญเกื้อ นักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระภาษาไทย รับเหรียญ เกียรติบัตร ณโรงแรมริเวอร์ไซ กรุงเทพมหานคร วันที่๙เมษายน ๒๕๖๑

   

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  นางสาวอัฐจิมา  เขียวย้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 และ เด็กหญิงอันติกา  ห้าวหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรอันดับที่ 7 จากการแข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561
 


 นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ นางธนัชพร โอวรารินท์ นางสุธิดา ปานเพชร นางสุลาวัลย์ นุ่นสังข์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ สนามเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑


 

  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ” มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ 
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

  ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 "นครภูเก็ตเกมส์"
แบดมินตัน
1 เหรียญทอง ชายคู่ 14 ปี
1 เหรียญเงิน หญิงเดี่ยว 14 ปี
2 เหรียญทองแดง คุ่ผสม 14 ปี และ หญิงเดี่ยว 18 ปี

เปตอง
2 เหรียญเงิน  หญิงคู่ 16 ปี  และ ประเภททีมหญิง 16 ปี
วอลเลย์บอลชายหาด
1 เหรียญทอง รุ่น 12 ปีหญิง
1 เหรียญทองแดง รุ่น 18 ปีหญิง

วอลเลย์บอลในร่ม
1 เหรียญเงิน รุ่น 12 ปีหญิง
1 เหรียญทองแดง รุ่น 14 ปีหญิง

 


คณะผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้จัดประชุมและศึกษาดูงานการจัดทำโครงการ"โรงเรียนพอเพียง"

 

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ท.๕

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ได้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากนางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นเงินทุนใช้จ่ายในการศึกษาต่อไป


     ประมวลภาพกิจกรรม


     ข่าวประชาสัมพันธ์    

       ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  .


    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :