หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th   
   
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 

 

วันที่  26 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ โดยทั่วไป

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
 

  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ทุ่งสงวิชาการ  ของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำนวน 43 รายการ
 ได้  เหรียญทอง=20   เหรียญเงิน=9    เหรียญทองแดง=4
รายการได้ไปต่อทักษะวิชาการระดับประเทศ ณ จ.ร้อยเอ็ด ทั้งสิ้น 7 รายการ
1.โครงงานภาษาไทย ป.4-6 
2.โครงงานภาษาไทย ม.4-6
3.โครงงานสุขศึกษา ม.4-6
4.คัดลายมือภาษาไทย ป.1-3
5.การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6
6.ประกวดสื่อนวัตกรรมภาษาอังกฤษ คุณครูปพนวิช เมฆมุสิก
7.ประกวดสื่อนวัตกรรมสังคมศึกษา คุณครูนเรศน์ สงเกิด
ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนให้บุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร 
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าวโครงการกิจกรรม #งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี2562  และนางสาวรัตนา  บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ นำคณะครูและนักเรียน นำชุดการแสดงทางนาฏศิลป์และการอนุรักษ์ประเพณีชักพระ ทั้งนี้ “งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562” โดยจะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งถือเป็นเทศกาล และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถานศึกษา ครบรอบ ๕๕ ปี

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถานศึกษา ครบรอบ ๕๕ ปี โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๕  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒


 

  ปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา๒๕๖๒
นางสาวรัตนา  บัวเพชร  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร  พบปะนักเรียน  คณะครูและบุคลากร  ในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒


   
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล "อนุบาลเกมส์" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562  โรงเรียนเทศบาล ๕  ได้รับถ้วยรางวัล ดังนี้
  •  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันอินเดอร์ชอคเกอร์
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา ระดับ 3 ชาย
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ระดับ 3 หญิง
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับส่งบอล ระดับ 2 ชาย
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 กรีฑา ระดับ 2 หญิง
 


  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  นางสาวมัทวัน  ศรีมาลานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 

  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนเก่ง นักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนทั่วไป ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทุนการศึกษามาให้สำหรับนักเรียน 4 ส่วน ได้แก่ทุนถาวร จำนวน 65,500 บาท กองทุนนักเรียนคนเก่ง จำนวน 50,000 บาท กองทุนกีฬา จำนวน 55,000 บาท ทุนรายปี 500,000 บาท ทั้งนี้ภายในพิธียังมีสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕


  สรุปผลการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย. 61
 ณ เทศบาลนครภูเก็ต 
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้รับรางวัล ดังนี้
1. โครงงานสุขศึกษา ป.4-6 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ1
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6 รางวัล ชมเชย
3.โครงงานสุขศึกษา ม.4-6 รางวัล ชมเชย
4.พูดสุนทรพจน์ ม.4-6 รางวัล ชมเชย
5.ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-6 รางวัล ชมเชย
6.โครงงานศิลปะ ม.4-6 เข้าร่วม
7.โครงงานการงานอาชีพและเทคโนฯ เข้าร่วม

  ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
1.  ชนะเลิศ  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   โดย  เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองสม  เด็กหญิงสิริมา  จันทร์เชาว์  เด็กหญิงแพรกานต์  อำไพเมือง  ควบคุมโดย นางจุฑารัตน์  โสภา
2. ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โดย  เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองสม  เด็กหญิงสิริมา  จันทร์เชาว์  เด็กหญิงแพรกานต์  อำไพเมือง  ควบคุมโดย นางจุฑารัตน์  โสภา
 3. รองชนะเลิศอันดับ 1  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   โดย นางสาวธมลวรรณ  โมควงศ์ นางสาวสุภาวดี  สวนพลอย  นายนรินทร์เพชร  นิลเวช  ควบคุมโดย นางชมภูนุช  เอกบัว
4. รองชนะเลิศอันดับ 2  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ศึกษาทดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวธมลวรรณ  โมควงศ์ นางสาวสุภาวดี  สวนพลอย  นายนรินทร์เพชร  นิลเวช  ควบคุมโดย นางชมภูนุช  เอกบัว

 

 


นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี 2561 ภาค 16 ไปครอง  ณ  โรงยิมฯ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จ.สุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่  19  ก.ค. 61 หลังไล่ตบเอาชนะร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์จ.ภูเก็ต  3-1 เซต เข้าไปรอชิงตัวแทนสายงาน6ตัวแทนภาคใต้ต่อไป
 

  เอกสารสำหรับครู
          

     ประมวลภาพกิจกรรม


     ข่าวประชาสัมพันธ์    

     

 


.


    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :