หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  

 
   
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 


ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 


 
โรงเรียนเทศบาล ๕  ขอแสดงความยินดีกับ นางกันต์ธนัตถ์  กู้เขียว  กับรางวัลครูดัเด่น และ นายรัตนกร อินทร์แก้ว เด็กหญิงสุภิศรา โสมนรินทร์ และเด็กชายสิรวิชญ์  ฟุ้งสุคนธมาน นักเรียนคนเก่ง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิการศึกษาท้องถิ่น  ในวันที่ 20  มีนาคม  2560  ณ  ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560  คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕  นำโดยนางสาวรัตนา  บัวเพชร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับ นางสุลาวัลย์  นุ่นสังข์  มาเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 
 

 
 โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เป็นตัวแทนนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จากการสอบคัดเลือกในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี   เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559  ได้แก่ เด็กหญิงสุภิศรา  โสมนรินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ผลปรากฏว่า  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดันที่ 3  เมื่อวันที่ 4 – 6  มกราคม  2560  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ และเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  ด้วยความยินดียิ่ง
 

 

คนดีศรีท.๕
นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนดี มีคุณธรรม มอบเกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทในการทำความดีให้กับ ด.ช.ขจรศักดิ์ เรืองหนู น้องบิ๊ก นักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งพบเงินจำนวน ๑๗,๗๒๐ บาท ในอาคารที่พักนักกีฬาบ้านดอนเกมส์ ส่งมอบให้ครูประจำชั้นเพื่อติดต่อนำส่งคืนเจ้าของ
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙


 
 โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เป็นตัวแทนนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จากการสอบคัดเลือกในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี   เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559  ได้แก่ นายรัตนกร  อินทร์แก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ผลปรากฏว่า  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       เมื่อวันที่ 23 – 25  ธันวาคม  2559  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ และเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  ด้วยความยินดียิ่ง
 

   

 โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  เป็นตัวแทนนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จากการสอบคัดเลือกในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี   เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559       ได้แก่ เด็กชายสิรวิชญ์  ฟุ้งสุคนธมาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ผลปรากฏว่า  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       เมื่อวันที่ 28 – 30  พฤศจิกายน  2559  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ และเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  ด้วยความยินดียิ่ง


   

 โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี  โดยนางสาวรัตนา  บัวเพชร  คณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากร   ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัย   แด่ “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ”  โดยจัดลงนามถวายสักการะ  ณ ศาลาประกายแก้ว   เมื่อวันจันทร์  ที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  โดยมี     นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี  เป็นประธาน   ทั้งนี้  เพื่อจัดกิจกรรมให้คณะครูบุคลากร  นักเรียนและผู้ปกครอง   ได้ร่วมลงนามถวายสักการะเพื่อถวายความอาลัยในพระองค์รัชกาลที่ 9     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดการแข่งขันกีฬาสี “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนร่วมกันแสดงออกถึงความรัก ความเสียสละและความสามัคคีที่ดีต่อกัน

 

 

คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๒๕๕๙


   


นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน “ หนูรักแม่ ” โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

    ทีมลูกยางสาวโรงเรียนเทศบาล ๕  คว้าแชมป์กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" ครั้งที่ 12 รอบคัดเลือกภาคใต้ ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ควบคุมทีมโดยอาจารย์สุริยะ  จริตงาม และทีมงาน  ขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจ


 
 
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์นี จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ของทุกปี เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม กิจกรรมในวันนี้มีการแสดงบนเวที อาทิ การแสดงของนักเรียนาฏศิลป์ ชุด"นางในวรรณคดี" การแสดงหนังตะลุงคน การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนผีเสื้อสมุทร การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเห้นความสำคัญของภาษาไทย โดยมี นายธีรกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียเทศบาล ๕ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559

 

นางธนัชพร โอวรารินท์ นายรณชัย เรืองรักษ์ และนางสุธิดา ปานเพชร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) เทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

 

นางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นประธานร่วมสืบสานประเพณี หล่อเทียนหลอมใจ ถวายเทียนในวันเข้าพรรษา โดยโรงเรียนเทสบาล ๕ ร่วมกับวัดกรวด อำเภอกาญจนดิษฐ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 

         คณะครู ท.๕ รับรางวัล“ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๒๕๘
คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เข้ารับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น"ได้แก่ 1.นายสุรพล พันธุ์ทอง 2.นางสาวโสภณา บุญเกื้อ รางวัล "หนึ่งแสนครูดี” ได้แก่ 1.นางเพ็ญรัตน์ แซ่หลิม 2.นางสารภี ยิ่งดำนุ่น 3.นางประไพศรี ถั่วตุ้น 4.นางสุภาพร เทพวิชิต 5.นายสุวรรณ จันทรศรี 6.นางสาวโสภณา บุญเกื้อ 7.นางสาวเมษา ศรนรินทร์  และรางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสุดี" ได้แก่ นางเยาวภา สารเทพ เนื่องในโอกาสงวันครู วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


     ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์      .


 
 
 
  
 
 
 
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น
 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :