www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :
 

โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 
โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ  ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

 

 

12 สิงหาคม 2566 (วันแม่แห่งชาติ)

 

 

 

 

แข่งกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม  2566

 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     28 กรกฎาคม 2566

 

 สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

 

 

ครงการเปิดโลกเรียนรู้Coding & Robot & Drone สุราษฎร์ธานี Camp 2023

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก


 

 

มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาแบดมินตัน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 48


 

 

นายปราชญ์ อินทรโชติ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดคำขวัญ อำเภอกาญจนดิษฐ์


     ข่าวประชาสัมพันธ์   
 

 


     ประมวลภาพกิจกรรม

 


.


 
 
นางธนัชพร  โอวรารินท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา** ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
** ระเบียบทรงผมของนักเรียน
-----------------------------------------
 

 
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :