หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th   
   
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 
 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี กับนายสิทธิโชค ศรีเมธาฤกถกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ 
  
 การเรียนการสอน DLIT ของภาคเรียนที่ 1/2563
คลิกเมาส์ ที่ภาพ

 

  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
1. โครงงานภาษาไทย ป.4-6 ได้เหรียญทองชมเชย
2. สื่อนวัตกรรมสาระฯสังคม ได้เหรียญทองชมเชย
3. โครงงานสุขศึกษา ม.4-6 ได้เหรียญทองชมเชย
4. แกะสลัก ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
5. คัดลายมือภาษาไทย ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
6. สื่อนวัตกรรมสาระฯภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
7. โครงงานภาษาไทย ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


ผลการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมสาเกตนคร ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 จ.ร้อยเอ็ด 
1. นร.คนเก่งภาษาอักฤษ ม.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 11
2. นร.คนเก่งภาษาไทย ม.5 ได้รับเกียติบัตร คะแนนเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
3. นร.คนเก่งคณิตศาสตร์ ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
4. นร.คนเก่งวิทยาศาสตร์ ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
5. นร.คนเก่งสังคมศึกษา ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
6. นร.คนเก่งคณิตศาสตร์ ป.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

 

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกภาค ๘ ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง และสุราษฎร์ธานี ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เป็นตัวแทนภาค ๘ ไปแข่งขันต่อที่กรุงเทพมหานคร ด้วยผลงานจากการแข่งขันดังนี้

สามเหรียญทองจาก
ขว้างถุงทรายชาย 
ขว้างถุงทรายหญิง 
ยืนกระโดดไกลชาย

หนึ่งเหรียญเงินจาก
วิ่งเก็บของชาย

หนึ่งเหรียญทองแดงจาก
วิ่งข้ามรั้ว 30 ม.ชาย
ณ ยิมเนเซียมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒


  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ทุ่งสงวิชาการ  ของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำนวน 43 รายการ
 ได้  เหรียญทอง=20   เหรียญเงิน=9    เหรียญทองแดง=4
รายการได้ไปต่อทักษะวิชาการระดับประเทศ ณ จ.ร้อยเอ็ด ทั้งสิ้น 7 รายการ
1.โครงงานภาษาไทย ป.4-6 
2.โครงงานภาษาไทย ม.4-6
3.โครงงานสุขศึกษา ม.4-6
4.คัดลายมือภาษาไทย ป.1-3
5.การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6
6.ประกวดสื่อนวัตกรรมภาษาอังกฤษ คุณครูปพนวิช เมฆมุสิก
7.ประกวดสื่อนวัตกรรมสังคมศึกษา คุณครูนเรศน์ สงเกิด
ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนให้บุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา


     ข่าวประชาสัมพันธ์    

 

 


  เอกสารสำหรับครู
          
  • รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563  
         

         
         

     ประมวลภาพกิจกรรม.


    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :