หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th   
 
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 
 >>สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ปีการศึกษา 2563

>>สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     (สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2563

>>สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     (สายคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563
 กรอกใบสมัคร   <<คลิกที่นี่>>


กรอกใบสมัคร   <<คลิกที่นี่>>

กรอกใบสมัคร   <<คลิกที่นี่>>

ประกาศ    

เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563


 
 


 

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีการศึกษา  2563  ....คลิกเพื่ออ่าน...
การเรียนการสอน DLIT ของภาคเรียนที่ 1/2563
คลิกเมาส์ ที่ภาพ

 


  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ” มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย และผู้มีอุปการคุณ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑๙ ทุน เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดีเด่น ซึ่งครั้งนี้ได้ทำพิธีเปิดอาคารโดมรินทอง รับมอบจากคุณพิมพรรณ วิริยะพันธ์ เจ้าของหมู่บ้านรินทอง และ พิธีมอบรถกระบะ จากคุณศุภชัย นาคสุวรรณ เจ้าของบริษัท แพรวาวิศวะการ จำกัดให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๕ อีกด้วย ณ อาคารโดมธีรกุล โรงเรียนเทศบาล ๕ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

 
นางสุธิดา ปานเพชร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง โดยนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
 

  นักกีฬาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๕ รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
นำทีมโดยรองสุลาวัลย์ นุ่นสังข์ รอง.ผอ.ร.ร.๕ คุณครูประพาร เพชรรัตน์ คุณครูสุธามาศ เพชรแก้ว คุณครูศิริเกษ พรหมจันทร์ และหนูน้อยคนเก่ง ทั้ง ๑๒ คน  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
1. โครงงานภาษาไทย ป.4-6 ได้เหรียญทองชมเชย
2. สื่อนวัตกรรมสาระฯสังคม ได้เหรียญทองชมเชย
3. โครงงานสุขศึกษา ม.4-6 ได้เหรียญทองชมเชย
4. แกะสลัก ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
5. คัดลายมือภาษาไทย ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
6. สื่อนวัตกรรมสาระฯภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
7. โครงงานภาษาไทย ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


ผลการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมสาเกตนคร ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 จ.ร้อยเอ็ด 
1. นร.คนเก่งภาษาอักฤษ ม.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 11
2. นร.คนเก่งภาษาไทย ม.5 ได้รับเกียติบัตร คะแนนเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
3. นร.คนเก่งคณิตศาสตร์ ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
4. นร.คนเก่งวิทยาศาสตร์ ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
5. นร.คนเก่งสังคมศึกษา ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
6. นร.คนเก่งคณิตศาสตร์ ป.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

 

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกภาค ๘ ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง และสุราษฎร์ธานี ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เป็นตัวแทนภาค ๘ ไปแข่งขันต่อที่กรุงเทพมหานคร ด้วยผลงานจากการแข่งขันดังนี้

สามเหรียญทองจาก
ขว้างถุงทรายชาย 
ขว้างถุงทรายหญิง 
ยืนกระโดดไกลชาย

หนึ่งเหรียญเงินจาก
วิ่งเก็บของชาย

หนึ่งเหรียญทองแดงจาก
วิ่งข้ามรั้ว 30 ม.ชาย
ณ ยิมเนเซียมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒


  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ทุ่งสงวิชาการ  ของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำนวน 43 รายการ
 ได้  เหรียญทอง=20   เหรียญเงิน=9    เหรียญทองแดง=4
รายการได้ไปต่อทักษะวิชาการระดับประเทศ ณ จ.ร้อยเอ็ด ทั้งสิ้น 7 รายการ
1.โครงงานภาษาไทย ป.4-6 
2.โครงงานภาษาไทย ม.4-6
3.โครงงานสุขศึกษา ม.4-6
4.คัดลายมือภาษาไทย ป.1-3
5.การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6
6.ประกวดสื่อนวัตกรรมภาษาอังกฤษ คุณครูปพนวิช เมฆมุสิก
7.ประกวดสื่อนวัตกรรมสังคมศึกษา คุณครูนเรศน์ สงเกิด
ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนให้บุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา


     ข่าวประชาสัมพันธ์    

    ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562    

 

 


  เอกสารสำหรับครู
          
  • รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563  
          มัธยมศึกษาปีที่  2
         มัธยมศึกษาปีที่ 3
         มัธยมศึกษาปีที่ 5
         มัธยมศึกษาปีที่ 6
           มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
​​​           มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
           มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
           มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
           มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
           มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
           มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
           มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
           มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
           มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
           มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
           มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
           มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
           มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
           มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

     ประมวลภาพกิจกรรม.


    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :