www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :
 


โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 
โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ  ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

 


 

นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย สวมหมวกนิรภัยล็อกอุบัติเหตุ

 

นำนักเรียนร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปี 2567


 

บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) ทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

 

ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา


 

 

ต้อนรับคุณครูโอนย้าย


 

 

 

 

 

 

 

 
แสดงความยินดีกับคนเก่ง ระดับประถมศึกษา
สอบ NT ปีการศึกษา 2565

     ข่าวประชาสัมพันธ์   
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔     

 


 
 
นางธนัชพร  โอวรารินท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา** คู่มือนักเรียน
** ระเบียบการแต่งกาย
-------------------------------
 

 
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :