หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th   

   
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวัน “หนูรักแม่”  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  2561 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  โดยมีนายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน พร้อมการนำดอกมะลิกราบแม่เพื่อแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อให้แม่ได้รับความสุขและความอบอุ่น ทั้งนี้มีคณะครูนักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2561  ณ ห้องสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 


นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี 2561 ภาค 16 ไปครอง  ณ  โรงยิมฯ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จ.สุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่  19  ก.ค. 61 หลังไล่ตบเอาชนะร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์จ.ภูเก็ต  3-1 เซต เข้าไปรอชิงตัวแทนสายงาน6ตัวแทนภาคใต้ต่อไป
 

  สรุปผลการแข่งขันวิชาการภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" จ.สงขลา ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ในฐานะตัวแทนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี แข่งขันจำนวน 44 รายการ
ผลการแข่งขัน
🤗เหรียญทอง จำนวน 15 รายการ =34.09 %
🤗เหรียญเงิน จำนวน 18 รายการ =40.91%
🤗เหรียญทองแดง จำนวน7รายการ=15.91%
เข้าร่วมจำนวน 4รายการ=9.09%
🤗🤗🤗🤗🤗🤗
รายการที่ได้ไปต่อระดับประเทศ ณ เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 7 รายการ
ประกอบด้วย
1.พูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ปลาย(ที่2)
2.โครงงานวิทย์ ม.ปลาย (ชนะเลิศ)
3.โครงงานการงานฯ ม.ปลาย (ที่3)
4.โครงงานสุขศึกษา ประถมฯ (ที่2)
5.โครงงานสุขศึกษา ม.ปลาย (ที่2)
6.โครงงานศิลปะ ม.ปลาย(ที่3)
7.ทักษะคอม ม.ปลาย (ที่1)

 

 


ขอแสดงความยินดีกับ ลูกยางสาวเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล "หาดใหญ่แชมป์เปี้ยนชิพต์" ผลการแข่งขัน  รุ่นอายุ 12 ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศ  รุ่นอายุ 16 ปี ได้อันดับที่ 3 

 

นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๕ เป็นกำลังใจครูและนักเรียนที่ ได้รับโล่ครูดีเด่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นางสาวโสภณา บุญเกื้อ นักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระภาษาไทย รับเหรียญ เกียรติบัตร ณโรงแรมริเวอร์ไซ กรุงเทพมหานคร วันที่๙เมษายน ๒๕๖๑

   

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  นางสาวอัฐจิมา  เขียวย้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 และ เด็กหญิงอันติกา  ห้าวหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรอันดับที่ 7 จากการแข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561
 


 นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ นางธนัชพร โอวรารินท์ นางสุธิดา ปานเพชร นางสุลาวัลย์ นุ่นสังข์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ สนามเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑


 

  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ” มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ 
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

  ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 "นครภูเก็ตเกมส์"
แบดมินตัน
1 เหรียญทอง ชายคู่ 14 ปี
1 เหรียญเงิน หญิงเดี่ยว 14 ปี
2 เหรียญทองแดง คุ่ผสม 14 ปี และ หญิงเดี่ยว 18 ปี

เปตอง
2 เหรียญเงิน  หญิงคู่ 16 ปี  และ ประเภททีมหญิง 16 ปี
วอลเลย์บอลชายหาด
1 เหรียญทอง รุ่น 12 ปีหญิง
1 เหรียญทองแดง รุ่น 18 ปีหญิง

วอลเลย์บอลในร่ม
1 เหรียญเงิน รุ่น 12 ปีหญิง
1 เหรียญทองแดง รุ่น 14 ปีหญิง

 


คณะผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้จัดประชุมและศึกษาดูงานการจัดทำโครงการ"โรงเรียนพอเพียง"

   

นายรัตนกร  อินทร์แก้ว และเด็กชายสรวิชญ์  พันธุ์ทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560
 

 

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ท.๕

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ได้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากนางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นเงินทุนใช้จ่ายในการศึกษาต่อไป


  บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ จัดกิจกรรม "ปลูกป่าชายเลน สร้างอนุบาลสัตว์น้ำ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด้จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ประมวลภาพกิจกรรม


     ข่าวประชาสัมพันธ์    
 .


    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :