หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th   

โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 
สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565..กดลิงก์ ⬇️⬇️⬇️  ด้านล่างเพื่อสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร   คลิก !!!


 

ประกาศ ายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิื์รายงานตัวเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1-3  ประจำปีการศึกษา  2565
 


         ข่าวล่าสุด         

  • ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการขยายเวลาเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 8  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีประกาศออกมาเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2564  ได้เลื่อนการเรียนการสอนแบบ On Site ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย    อ่านรายละเอียด คลิก----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นักเรียนสามารถเข้ากลุ่มไลน์เพื่อพบปะครูประจำชั้นตาม QR-Cord  ด้านล่าง
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564ประกาศผลการเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

   
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ” มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย และผู้มีอุปการคุณ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดีเด่น ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี กับนายสิทธิโชค ศรีเมธาฤกถกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ 
 
การเรียนการสอน DLIT ของภาคเรียนที่ 1/2563
คลิกเมาส์ ที่ภาพ

 

  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
1. โครงงานภาษาไทย ป.4-6 ได้เหรียญทองชมเชย
2. สื่อนวัตกรรมสาระฯสังคม ได้เหรียญทองชมเชย
3. โครงงานสุขศึกษา ม.4-6 ได้เหรียญทองชมเชย
4. แกะสลัก ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
5. คัดลายมือภาษาไทย ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
6. สื่อนวัตกรรมสาระฯภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
7. โครงงานภาษาไทย ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


ผลการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมสาเกตนคร ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 จ.ร้อยเอ็ด 
1. นร.คนเก่งภาษาอักฤษ ม.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 11
2. นร.คนเก่งภาษาไทย ม.5 ได้รับเกียติบัตร คะแนนเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
3. นร.คนเก่งคณิตศาสตร์ ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
4. นร.คนเก่งวิทยาศาสตร์ ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
5. นร.คนเก่งสังคมศึกษา ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
6. นร.คนเก่งคณิตศาสตร์ ป.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

     ข่าวประชาสัมพันธ์   
 

 


  เอกสารสำหรับคร 

     ประมวลภาพกิจกรรม.


 

นางสาวรัตนา  บัวเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :