หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th   
   
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 

  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
1. โครงงานภาษาไทย ป.4-6 ได้เหรียญทองชมเชย
2. สื่อนวัตกรรมสาระฯสังคม ได้เหรียญทองชมเชย
3. โครงงานสุขศึกษา ม.4-6 ได้เหรียญทองชมเชย
4. แกะสลัก ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
5. คัดลายมือภาษาไทย ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
6. สื่อนวัตกรรมสาระฯภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
7. โครงงานภาษาไทย ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


ผลการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมสาเกตนคร ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 จ.ร้อยเอ็ด 
1. นร.คนเก่งภาษาอักฤษ ม.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 11
2. นร.คนเก่งภาษาไทย ม.5 ได้รับเกียติบัตร คะแนนเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
3. นร.คนเก่งคณิตศาสตร์ ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
4. นร.คนเก่งวิทยาศาสตร์ ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
5. นร.คนเก่งสังคมศึกษา ม.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
6. นร.คนเก่งคณิตศาสตร์ ป.5 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

 

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวัน "หนูรักแม่" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
 

 

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกภาค ๘ ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง และสุราษฎร์ธานี ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เป็นตัวแทนภาค ๘ ไปแข่งขันต่อที่กรุงเทพมหานคร ด้วยผลงานจากการแข่งขันดังนี้

สามเหรียญทองจาก
ขว้างถุงทรายชาย 
ขว้างถุงทรายหญิง 
ยืนกระโดดไกลชาย

หนึ่งเหรียญเงินจาก
วิ่งเก็บของชาย

หนึ่งเหรียญทองแดงจาก
วิ่งข้ามรั้ว 30 ม.ชาย
ณ ยิมเนเซียมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒


 
ลูกยางสาวจากร.ร.เทศบาล 5 จ.สุราษฎร์ธานี (เสื้อแดงกางเกงดำ) คว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 ภาค 16 สายงานกิจการสาขา 6 ไปครอง หลังเอาชนะร.ร.ศรียาภัย จ.ชุมพร 3-0 เซต ที่โรงยิมฯ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 25 ก.ค. 62

  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  "น้อมจิตวันทา บูชาครู" โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงถึงความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วย ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

วันที่  26 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ โดยทั่วไป

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
 

  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ทุ่งสงวิชาการ  ของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำนวน 43 รายการ
 ได้  เหรียญทอง=20   เหรียญเงิน=9    เหรียญทองแดง=4
รายการได้ไปต่อทักษะวิชาการระดับประเทศ ณ จ.ร้อยเอ็ด ทั้งสิ้น 7 รายการ
1.โครงงานภาษาไทย ป.4-6 
2.โครงงานภาษาไทย ม.4-6
3.โครงงานสุขศึกษา ม.4-6
4.คัดลายมือภาษาไทย ป.1-3
5.การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6
6.ประกวดสื่อนวัตกรรมภาษาอังกฤษ คุณครูปพนวิช เมฆมุสิก
7.ประกวดสื่อนวัตกรรมสังคมศึกษา คุณครูนเรศน์ สงเกิด
ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนให้บุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร 
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าวโครงการกิจกรรม #งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี2562  และนางสาวรัตนา  บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ นำคณะครูและนักเรียน นำชุดการแสดงทางนาฏศิลป์และการอนุรักษ์ประเพณีชักพระ ทั้งนี้ “งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562” โดยจะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งถือเป็นเทศกาล และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถานศึกษา ครบรอบ ๕๕ ปี

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถานศึกษา ครบรอบ ๕๕ ปี โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๕  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒


 

  ปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา๒๕๖๒
นางสาวรัตนา  บัวเพชร  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร  พบปะนักเรียน  คณะครูและบุคลากร  ในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒


   
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล "อนุบาลเกมส์" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562  โรงเรียนเทศบาล ๕  ได้รับถ้วยรางวัล ดังนี้
  •  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันอินเดอร์ชอคเกอร์
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กรีฑา ระดับ 3 ชาย
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑา ระดับ 3 หญิง
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับส่งบอล ระดับ 2 ชาย
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 กรีฑา ระดับ 2 หญิง
 


  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕  นางสาวมัทวัน  ศรีมาลานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันคนเก่งกลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 

  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนเก่ง นักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนทั่วไป ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทุนการศึกษามาให้สำหรับนักเรียน 4 ส่วน ได้แก่ทุนถาวร จำนวน 65,500 บาท กองทุนนักเรียนคนเก่ง จำนวน 50,000 บาท กองทุนกีฬา จำนวน 55,000 บาท ทุนรายปี 500,000 บาท ทั้งนี้ภายในพิธียังมีสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕

  เอกสารสำหรับครู
          

     ประมวลภาพกิจกรรม


     ข่าวประชาสัมพันธ์    

     

 


.


    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น


 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :