Change Language
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
   - A   + A

 

  สามารถดูผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านล่าง 


 


ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔


 
  บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับวอลเลย์บอลทีมหญิงของโรงเรียนเทศบาล ๕ คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ ๔ จากการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสงขลา ประเภททีมหญิง ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นางสาวจิระวรรณ คุณซื่อ ได้โล่นักกีฬายอดเยี่ยม และ อ.สุริยะ จริตงาม ได้โล่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

 
ท.๕ คว้ารางวัลระดับประเทศ
งาน
"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557’ นักเรียน ท.๕ คนเก่งระดับประเทศ

เด็กหญิงสุพรรษา  บัวเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาไทย ได้ลำดับที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 168 คน โดยความร่วมมือของครูกลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน

 
 
นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กหญิงรัตนากร  มีปิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร ระดับประเทศ จากจำนวนนักเรียนเข้าแข่งขัน 167 คน วิชาภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน

 
นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กชายณัฐพล  รอดมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร ระดับประเทศ จากจำนวนนักเรียนเข้าแข่งขัน 153 คน วิชาวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน


 


นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กหญิงชนากานต์  ทิพประมวล   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สอบได้ลำดับที่ 3  ระดับประเทศ จากจำนวนนักเรียน 205 คน วิชาสังคมศึกษา ฯ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท  โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ระดับประถมศึกษาทุกท่าน


 

นักเรียน ท.๕  เข้าแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ
 
เด็กหญิงกรกมล   ศรีเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบได้อันดับที่15 ระดับประเทศจากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน168 คนวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติบัตร  โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาทุกท่าน 
 
     ประมวลภาพกิจกรรม
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์      

 .


   


 


 
    

     


 
 
  
 
 
 
 
  

 
www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
©Copyright 2002-2014 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :