Change Language
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
   - A   + A

 

 


ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔


 

นักเรียน ท.๕  คนเก่งระดับประเทศ

 เด็กหญิงนันท์นภัส ชาวเวียง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ด้วยคะแนน 77 คะแนน  วิชาสังคมศึกษา ฯ โดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ระดับประถมศึกษาทุกท่าน 

นักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมโรงเรียนเทศบาล๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ กีฬายุวชน "เอสโคล่า" รอบชิงชนะเลิศภาคใต้ นำโล่ห์รางวัลชนะเลิศ กลับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. พร้อมกับตำแหน่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายสุริยะ จริตงาม และตำแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยม นางสาวนราภัทร ตันติธรรมพิศิษย์ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมโรงเรียนเทศบาล๕  ขอขอบคุณทุกกำลังใจ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ผู้บริหารสำนักการศึกษา  คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล๕  ที่สนับสนุนส่งเสริมในทุกๆด้าน

   

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดินโดยมี นายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัด ถนนคนเดิน ท.๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 2557

  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางวนิดา รุ่งแดง ร่วมกับคณะครูได้จัดกิจกรรม Walk Rally ๘ กลุ่มสาระ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยมี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

 
  บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับวอลเลย์บอลทีมหญิงของโรงเรียนเทศบาล ๕ คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ ๔ จากการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสงขลา ประเภททีมหญิง ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นางสาวจิระวรรณ คุณซื่อ ได้โล่นักกีฬายอดเยี่ยม และ อ.สุริยะ จริตงาม ได้โล่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

 
ท.๕ คว้ารางวัลระดับประเทศ
งาน
"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557’ 
 

 
 

 

 
     ประมวลภาพกิจกรรม
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์      

 .


 


 
    

     


 
 
  
 
 
 
 
  

 
www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
©Copyright 2002-2014 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :