หน่วยงานติดต่อขอรับกล้าไม้

 

หน่วยงาน

สถานที่ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 5614292-3 ต่อ 551
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 1 ต.กู่ทอง   อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44100 043 - 370571 - 2 
fax   043 - 370061
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 2 ต.บ้านจั่น   อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 01 - 9542541
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 3 ต.ดู่ทุ่ง   อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 01 - 2231715
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 4 ต.ปรุใหญ่   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 044 - 357994 , 222001
fax  044 - 357993

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 5

สำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพร ถ.ปรมินทรมรรต อ.เมือง จ.ชุมพร  86140 01 - 2295254  ,  
01 - 7260254
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 6 ต.ฉลุง  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา  90110 01 - 2303024
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 7 ตู้ ปณ. 57 เกาะพลับเพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032 - 312103
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 8 ต.วังชมภู   อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67210 01 - 6045343
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 9 สหกรณ์ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  50130 053 - 880793 
fax 053 - 215114
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 10 21/6 หมู่ 12 ต.ปากน้ำ   อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 01 - 9092140
01 - 2949147
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 11 ต.ทับไทร   อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 01 - 4585137
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 12 ต.แม่จั๊วะ   อ.เด่นชัย  จ.แพร่  54110 054 - 449267
fax  054 - 613633
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 13 หมู่ 1 ป่าพยอม กิ่ง อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 93190 01 - 9581263
โครงการพัฒนาป่าไม้
ทุ่งกุลาร้องไห้
8/44-45 ถ.ปัทมนนท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 043 - 526744  
fax  043 - 526745
สถานีเพาะชำกล้าไม้
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ปทุมธานี   ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 02 - 9776858
สถานีเพาะชำกล้าไม้  
จังหวัดเชียงราย
ต.แม่คำ   อ.แม่จัน  จ.เชียงราย สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย  
053-712603
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
ต.ขี้เหล็ก   อ.แม่แตง   จ.เชียงใหม่ สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
053-276100
สถานีเพาะชำกล้าไม้ห้วยดินดำ
จังหวัดเชียงใหม่
ต.น้ำแพร่ อ.หางดง   จ.เชียงใหม่ สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
053-276100
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดลำปาง
ต.บ้านหวด   อ.งาว จ.ลำปาง สำนักงานป่าไม้เขตลำปาง
054-226828
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดอุตรดิตถ์
ต.บ้านด่านนาขาม   อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก
055-241668
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดตาก
ต.ท่าตะคร้อ   อ.เมือง  จ.ตาก สำนักงานป่าไม้เขตตาก
055-511721
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดพิษณุโลก
ต.ดินทอง   อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก
055-241668
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดชัยนาท

ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี
036-347106
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดปราจีนบุรี
ต.ทุ่งโพธิ์   อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี
037-211140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดนครนายก
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา   จ.นครนายก สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี
037-211140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี
037-211140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสิงห์บุรี
ต.คูเมือง  อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี
036-3447106
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดกาญจนบุรี (ไทรโยค)
ต.ม่วงชุม   อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี สำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง
036-201236
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดระยอง
ต.เนินพระ   อ.เมือง  จ.ระยอง สำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา
038-314039
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดพังงา
ต.ท้ายเหมือง   อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช 075-356134
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดตรัง

ต.เขาช่อง   กิ่งอำเภอนาโยง จ.ตรัง

สำนักงานป่าไม้เขตสงขลา
074-312117
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดปัตตานี

ต.ทรายขาว   อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี
073-211140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ต.นาสาร   อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช
075-356134
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถ.สุราษฎร์ฯ - นครศรีธรรมราช อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
077-272058
สถานีเพาะชำกล้าไม้
หนองเต็ง-จักราช
ต.หนองเต็ง   อ.จักราช จ.นครราชสีมา สำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา 044-244411
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดชัยภูมิ
ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา 044-244411
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดอุบลราชธานี
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี   045-311677
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสุรินทร์
ต.น้ำเขียว   อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี   045-311677
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดขอนแก่น
ต.โนนสมบูรณ์   อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่น
043-343411-14
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดกาฬสินธุ์
ต.อิตื้อ   อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่น
043-343411-14
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดอุดรธานี

ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี
042-221725
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสกลนคร
ต.โคกภู   อ.กุดบาก  จ.สกลนคร สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี
042-221725
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดเลย
ต.น้ำสวย   อ.เมือง  จ.เลย สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี
042-221725
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดหนองคาย
ต.หาดดำ   อ.เมือง  จ.หนองคาย สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี  
042-221725
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดศรีสะเกษ
ต.หนองไผ่ อ.เมือง   จ.ศรีสะเกษ สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี 045-311677
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดร้อยเอ็ด
ต.กลาง   อ.เสลภูมิ   จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่น
043-343411-14
สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพพนม
จังหวัดนครพนม
ต.บ้านผึ้ง   อ.เมือง  จ.นครพนม สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี
042-221725
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสระบุรี
ต.พุแค อ.เมือง จ.สระบุรี สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี
036-347106
สถานีเพาะชำกล้าไม้
(มวกเหล็ก)
ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี
036-347106
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดลพบุรี
ต.นิคม อ.เมือง จ.ลพบุรี สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี
036-347106
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดชลบุรี
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักงานป่าไม้เขต ศรีราชา
038 - 314039
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดตราด
ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด สำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา
038 - 314039
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสระแก้ว
ต.บ้านครองเจริญ อ.เมือง จ.สระแก้ว สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี
037-211140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดบุรีรัมย์
ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา
044-244411
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดมุกดาหาร
ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี
042-221725
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดหนองบัวลำภู
ต.เทพคีรี กิ่งอำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี
042-221725
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดน่าน
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานป่าไม้เขตแพร่
054-511162
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อ.แม่สะเรียง   จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง
053-681323
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดลำพูน
ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
053-276100
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดพิจิตร
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก
055-241668
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสุโขทัย
ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สำนักงานป่าไม้เขตตาก
055-511721
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดน่าน
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานป่าไม้เขตแพร่
054-511162
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดนครสวรรค์
ต.มหาโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์
056-221140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดกำแพงเพชร
ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์
056-221140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดอุทัยธานี
ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์
056-221140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
พุทธมณฑล
ต.ศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง
036-201236
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสุพรรณบุรี
ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี สำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง
036-201236
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี
032-433660
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดเพชรบุรี
ต.ชะอำ อ.เมือง จ.เพชรบุรี สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี
032-433660
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสตูล
ต.ทุ่งหว้า อ.เมือง จ.สตูล สำนักงานป่าไม้เขตสงขลา
074-312117
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดชุมพร
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร สำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
077-272058
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดอ่างทอง
ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี
036-347106
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ม 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี
036-347106
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดจันทบุรี
ต.ทับไทร อ.โ่ป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี สำนักงานป่าไม้เขต ศรีราชา
038 - 314039
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดอำนาจเจริญ
ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี 045-311677
สถานีเพาะชำกล้าไม้  
จังหวัดพะเยา
ต.ทุ่งจำปี   อ.เมือง  จ.พะเยา สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย  
053-712603
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดเชียงใหม่
ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
053-276100
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสมุทรสาคร
ม 2  ต.อำแพง  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง
036-201236
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดระนอง
ถ.หาดทรายแดง อ.เมือง
จ.
ระนอง
สำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
077-272058
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดภูเก็ต
ต.เทพกระษัตรี   อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช 075-356134
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดกระบี่
ม 1  ต.ห้วยน้ำขาว  อ.คลองท่อม จ.กระบี่ สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช 075-356134
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดยะลา

ม 5  ต.ท่าธง   อ.รามัน จ.ยะลา

สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี
073-211140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดนราธิวาส

ม 7  ต.ไพรวัน   อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี
073-211140
สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสงขลา

ต.ฉลุง   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

สำนักงานป่าไม้เขตสงขลา
074-312117
สถานีเพาะชำกล้าไม้
(เขาย้อย)
ต.ทุ่งขนาย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี
032-433660

    catwhite.gif (2847 bytes)

เมนูหลัก